Hazinelerin Koruyucusu – Aslan Gövdeli Kartal Pençeli Griffon & Griffin

Orijin olarak, Grifonun Sümer Uygarlığında Mısır Uygarlığında ortaya çıkmış olduğu düşünülmektedir.Hayvan figürlerinin insan ile ilişkilendirilmesi, o hayvana ilişkin özelliklerin insana aktarıldığının ve insanı daha kuvvetli insanüstü bir varlık haline getirdiği düşünülen bir olgudur. Antik Mısır kültünde insan gövdeli, hayvan başlı varlıklar Tanrı Anubis Tanrı Osiris, Tanrı Horus vs.gibi tanrıların tasvirleridir. Grifon ve benzeri melez varlık düşüncesi aslen çok daha öncesinden bu yana sanat eserlerinde rastlanan bir tasvirdir.

Muhtemelen Dini Ritüellerin bir parçası olarak Kutsal sayılan veya Gücünün kendine transfer olacağına inanılan hayvanın simgesel maskesini edinerek onun tüm gücüne haiz olunacağına inanılmıştır.

Bir Kartalın Keskin Görme yeteneğinin, pençeleriyle avını tutma becerisinin, bir ayının kuvvetli kaslarının, Aslanın ürkütücü kükreyiş sesi ve keskin pençelerinin bir insanda toplanması, ona inanılmaz bir güç katar.

Aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır.

Phokaia Ionia’da ilk “elektron sikke” bastıran kentlerden biridir. Bu paralar deniz ticareti yoluyla Akdeniz ve Mısır’a kadar ulaşmıştı. Elektron sikkeleri bastıran kentler, İ.Ö. 6. yüzyılın sonuna doğru pahalı bir alaşım olması nedeniyle, bundan vazgeçip, altın ve gümüş sikke basımına geçmişlerdi. İ.Ö.4. yüzyılın sonuna kadar elektron sikke bastıran kentler, yalnızca Phokaia ve Mytilenedir. Phokaia sikkelerinin büyük bölümünün arka yüzünde griffon bulunur. Phokaia’nın adı foktan gelmesine karşın, kentin sembollerinden bir tanesi de griffondur. Arkaik Dönem Athena Tapınağının duvarları da yine griffon protomlarıyla süslüydü.

Griffon veya griffin, genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır. Farklı betimlemelerinde hayvanın dört ayağı da aslan ayağı, yalnız arka ayakları aslan ayağı veya tüm ayakları kartal ayağı olabilir. Antik Yunancada “kıvrılmış”, “kırık” anlamındaki “grýps veya gryphos” sözcüklerinden türediği düşünülür. Latinceye “grýphus” şeklinde geçmiştir. Folklorist Adrienne Mayor bazı Protoceratops fosillerinin Orta Asyada bulunması sonucu Griffon efsanelerinin doğmuş olabileceğini düşünmektedir.

Yunan kültüründe griffinler kuzeyde “Hyperborei” yakınların veya doğuda “Hindistan” bölgesinde yaşayan yaratıklardır. Genellikle altınların koruyuculuğu yaparlar.

Diğer yazılarımız için aşağıdaki kategorilere bakabilirsiniz;