Foça’da Arkeolojik Site Yapılan Otele Yıkım Kararı

İzmir’in Foça ilçesinde 1. arkeolojik derece sit alanına yapılan kaçak otel için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, kültürel sondaj yapılmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verdi.

Kültür Bakanlığı İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (KTVKK), İzmir’in Foça ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki 1. derece arkeolojik sit alanına yapılan otele yıkım kararı verdi.

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları doğrultusunda İzmir 2 Numaralı KVKBK’nin 11 Ekim 2021 tarihli kararı ile belirlenen, kentsel arkeolojik sit sınırlarındaki, şahıs mülkiyetindeki kayıtlı taşınmaza ilişkin alınan yapı kayıt belgesi, çeşme yapısının bitişiğinde yer aldığı ifade edilerek iptal edildiği belirtildi.

İzmir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 12 Mayıs 2023 tarihli yazısında, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16 Haziran 2023 tarihli yazısında ilgili parselde ruhsat alınan tarihte müze tarafından herhangi bir arkeolojik kazı ve sondaj yapılmadığı bildirildiği ifade edildi.

Yapının ruhsat eki mimari projesine uygun hale getirilmesine yönelik alınan kararın revize edilmesine ilişkin konunun değerlendirilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca rapor hazırlandı. Rapor sonucunda, Foça özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde kalan “kaçak otel”in geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmiş olan kentsel arkeolojik sit sınırları içerisinde, kayıt ve sondaj yapılmasına ve binanın yıkımına karar verildi.

Kararın ardından gazetemize açıklama yapan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Yürütmesi, Foça’nın önemli arkeolojik tarihe sahip olduğunu belirterek, bu tarihi dokunun özellikle rant ekonomisine kurban edilmek istendiğini söyledi.

Platform Yürütmesi, “Taş ocaklarından sonra gündemimize kaçak inşaatları aldığımızda tehlikenin boyutları karşısında şaşkına uğradık. Tarihi sit alanlarına göz göre göre inşaatlar yapıldığını gördük. Koruma Kurulunun almış olduğu karar, kaçak inşaatlara karşı verdiğimiz mücadelede haklılığımızın teyidini ispatlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz, başta ‘kaçak otel’ olmak üzere Foça’nın sembolü olan Deniz Feneri’nin etrafındaki kaçak yapılaşma olacaktır” dedi.

Kaçak inşaatın bulunduğu alandaki taşınmaza yönelik 24 Mart 1989 tarihinde Foça Belediyesi tarafından yapı ruhsatı düzenlenmişti. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 16 Haziran 2023 tarihli yazısında, yapı için 24 Mart 1989 tarihinde yapı ruhsatı verildiği, 26 Ekim 1984 tarih ve 464 sayılı karar hükmü doğrultusunda parselde herhangi bir kazı, sondaj yapılmamış olduğunu belirtti.

Foça özel çevre koruma bölgesi sınırları içinde; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulunun Oluşumunun (GEEAYK) 9 Mayıs 1980 tarihli kararında 1/25000 ölçekli paftalarda 1. derece arkeolojik sit alanı olarak görülen alanda kaldığı ifade edildi. 26 Ekim 1984 tarihli yazıda ise 1/5000 ölçekli paftada A3 kontrollü inşaat yapılabileceği kayıtlara geçildi.

Ramis Sağlam – evrensel.net